ANUNTURI

Grup de lucru 1 - Cooperare, inovare și transfer de cunoștințe


          În perioada 23-24 februarie 2015, specialiști ai Camerei Agricole Județene Iași au participat la activitatea Grupului de lucru 1 - (GLT1)– Cooperare, inovare și transfer de cunoștințe, organizată de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR), la Iaşi.           Întâlnirea a fost prezidată de dr. ing. Aurel Florentin Badiu, secretar științific Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS) și comisar european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Acesta a prezentat măsura 16.1 ,,Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare", sub-măsura 16.1. “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse, practici și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier” și sub-măsura 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea(...)

Acțiuni de informare și consultanță în patru comune ale județului Iași

Acțiuni de informare și consultanță în patru comune ale județului Iași


                În perioada 25-26 februarie 2015, o parte a echipei Camerei Agricole Judeţene Iaşi a oferit consultanță fermierilor din comunele Moșna, Grozești, Sirețel și Vînători.                 Temele prezentate în cadrul întâlnirilor au fost despre: • măsuri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, care vor fi derulate în perioada 2015 – 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici, investiții în exploatații agricole; • întocmirea planului de amenajament pastoral, conform conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente; • procedura de obținere a atestatului de producator, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească structurile asociative în vederea acordării avizului consultativ, conform prevederilor(...)

Stiri

Grup de lucru 1 - Cooperare, inovare și transfer de cunoștințe


          În perioada 23-24 februarie 2015, specialiști ai Camerei Agricole Județene Iași au participat la activitatea Grupului de lucru 1 - (GLT1)– Cooperare, inovare și transfer de cunoștințe, organizată de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR), la Iaşi.           Întâlnirea a fost prezidată de dr. ing. Aurel Florentin Badiu, secretar științific Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS) și comisar european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Acesta a(...)

citeste mai mult

Acțiuni de informare și consultanță în patru comune ale județului Iași


                În perioada 25-26 februarie 2015, o parte a echipei Camerei Agricole Judeţene Iaşi a oferit consultanță fermierilor din comunele Moșna, Grozești, Sirețel și Vînători.                 Temele prezentate în cadrul întâlnirilor au fost despre: • măsuri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, care vor fi derulate în perioada 2015 – 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici,(...)

citeste mai mult Acțiuni de informare și consultanță în patru comune ale județului Iași

Grup de Lucru - Sprijin pentru încurajarea și dezvoltarea agriculturii ecologice – Bune practici


          În perioada 23-24 februarie 2015, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a organizat întâlnirea Grupului de Lucru Tematic nr. 5 - Sprijin pentru încurajarea și dezvoltarea agriculturii ecologice – Bune practici, la Iași.           La eveniment au participat reprezentanți ai Camerei Agricole Județene Iași, ONG-lor, instituților de învățămânnt, GAL-lor și alte instituții publice din Regiunea Nord-Est a României.           Rolul(...)

citeste mai mult Grup de Lucru - Sprijin pentru încurajarea și dezvoltarea agriculturii ecologice – Bune practici
Inscrie-te online la un curs
SPUNE-ti parerea!